Skip links

Termeni si Conditii

UAP BAIA MARE

Site inseamnă în continuare site-ul de internet www.uapbaiamare.ro
Administratorul site-ului inseamnă ASOCIAȚIA “UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA”, FILIALA BAIA MARE, persoană juridică română, cu sediul social in România, județul Maramureș, oraș Baia Mare, str. Victoriei, numărul 21, punct de lucru situat în România, județul Maramureș, oraș Baia Mare, str. Bulevardul București nr. 6, având personalitate juridică prin Încheierea Judecătoriei de pe langă Tribunalul Maramureș, pronunțată în anul 1999, având CIF RO12383376.


Vânzător înseamnă mai departe ASOCIAȚIA “UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA”, FILIALA BAIA MARE, cu datele de identificare mai sus subscrise sub egida careia funcționează galeria de artă online www.uapbaiamare.ro


Cumparător înseamnă în continuare persoana fizică / persoană juridica sau orice entitate juridică care efectuează/ plasează o comandă și care în urma acesteia achiziționează un produs de artă de pe site-ul www.uapbaiamare.ro


Utilizator inseamnă în continuare orice persoană fizică sau juridică care vizitează sau accesează site-ul www.uapbaiamare.ro


Prin obținerea calității de utilizator al site-ului se consideră acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale. Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta și/ sau utilizarea serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.


Neacceptarea acestor Termeni și Condiții Generale precum și a Regulamentului de funcționare a site-ului atrage obligația utilizatorului de a înceta de îndata accesarea site-ului.

Contract la distanță înseamnă contractul încheiat între Vânzător și Cumpărător în cadrul unui sistem de vânzari sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, astfel cum acesta este definit de OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comanda înseamnă documentul electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzator și Cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa bunuri și servicii de pe site.

Bunuri și servicii înseamnă orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comanda, care urmează a fi furnizate de către vânzător cumparatorului ca urmare a contractului încheiat.

Tranzacție înseamnă încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui bun și/sau serviciu de catre vânzător cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații înseamnă toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Proprietatea intelectuala inseamnă întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă către utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site), logo-ul, marca și orice alte elemente de grafica ale site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, apartin administratorului site-ului, adică ASOCIAȚIA “UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA”, FILIALA BAIA MARE și partenerilor săi.

În vederea achiziționarii de obiecte de pe website, online, utilizatorii trebuie să plaseze o comandă. Utilizatorii au obligația ca în procesul de înregistrare să furnizeze informații reale și complete conform formularului de înregistrare prezentat pe site.

Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de catre cumpărător de la vânzător, prin intermediul poștei electronice a notificării de expediere a comenzii.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe site vor sta la baza contractului, în completarea acestuia fiind certificatele obligatorii prevazute de lege ce vor fi emise de către vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziționate.

Accesul în vederea efectuarii unei comenzii îi este permis oricărui cumpărător.

Pentru motive justificate vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitațile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activitații utilizatorului/ cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel vânzătorul. În oricare dintre aceste cazuri, utilizatorul/ cumpărătorul se poate adresa administratorului de site pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor mai sus menționate.

Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din cadrul site-ului. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aduca justificări pentru aceasta.

Pentru comenzile online, finalizarea comenzii are loc în momentul în care utilizatorul încheie procesul de comandă online.

Comenzile ce nu conțin toate datele de identificare ale clientului, astfel cum sunt ele menționate în cuprinsul acestor termeni si condiții, nu vor fi considerate valabile și, în consecință, nu vor fi onorate.

Vânzătorul poate limita dreptul de revânzare al unor produse din rațiuni ce țin de natura bunului si/sau după caz de limitările impuse de furnizor si/sau de producător. O astfel de limitare este expres menționată în cadrul fișei produsului.

Vânzătorul păstrează dreptul de a publica imagini si descrieri ale obiectului de artă sau de colecție vândut în oricare dintre materialele cu scop promotional.

Produsele oferite de www.uapbaiamare.ro sunt de natura operelor de arta și alte produse asimilate acestora.

Fiecare produs / operă de artă prezentată pe site are o fișa a produsului care menționeaza toate informațiile privind natura, clasificarea și descrierea acestuia conform prevederilor legale.

La vânzarea unei opere de artă, vânzătorul va elibera certificate de autentificare.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 182/2000 scoaterea din România, pe orice cale, a operelor de artă pentru care nu s-a obtinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat în conditiile legii, constituie operațiune de export ilegal.

În cazul în care cumpărătorul dorește să scoată bunul din România sau ca livrarea bunului să se facă în afara teritoriului României, este necesara obtinerea certificatului de export, in conditiile legii.

Potrivit Legii nr. 182/2000 si H.G. nr. 518/2004, normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, lucrările de artă contemporană se pot exporta definitiv sau temporar fără certificat de export, urmând sa se ateste în fața autorităților vamale faptul că respectivele bunuri sunt opere create de autori în viață.

În acest scop, vânzătorul poate elibera, la solicitarea clientului, gratuit, adeverințe după modelul prevazut în Anexa 5 a H.G. nr. 518/2004.

Vânzătorul poate refuza executarea unei comenzi efectuate de către cumpărător, fără nici o altă formalitate cu excepția unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nici o obligație ulterioară a vreuneia dintre părți, una față de cealaltă, sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:
-Neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului a tranzacției, în cazul platilor online;
-Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de vânzător, în cazul plăților online;
-Datele furnizate de cumpărător, în procesul de înregistrare sunt incomplete sau incorecte;
-Îin situația menționată la art. 3.2 de mai sus;
-În situația în care din culpa cumpărătorului două comenzi nu au fost onorate ca urmare a neplății prețului ori refuzului de primire a bunurilor comandate.

Cumpărătorul va putea renunța la o comandă efectuată fără nici o penalitate cel mai târziu la data la care este contactat de către reprezentanții vânzătorului în vederea confirmării comenzii.

Orice renunțare la comanda efectuată de cumpărător trebuie urmată de transmiterea către vânzător a unui înscris pentru confirmarea renunțării.
În conditiile art. 9 din OUG nr. 34/2014, cumpărătorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele de transport pentru efectuarea returului produsului. Cumpărătorul este obligat să notifice vânzătorul cu privire la intenția sa de a denunța/ renunța la contract și cu privire la returnarea produselor achiziționate, în scris.
Cumpărătorul va returna produsele în cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat vânzătorului decizia sa de retragere din contract.
Cumpărătorul va fi raspunzător pentru costul transportului și al asigurării (dacă este cazul) cu privire la produsele returnate, pana la primirea și recepționarea acestora de catre vânzător.

Toate produsele returnate trebuie primite de către vânzător în aceeași stare în care acestea au fost livrate cumpărătorului. În caz contrar, vânzătorul va putea refuza primirea produsului returnat și îl va restitui cumpărătorului, reținând sumele achitate de acesta.
Vânzătorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea cumparatorului, cu exceptia costurilor livrării, in maxim 14 zile de la data la care a primit decizia scrisă de retragere din contract a cumparatorului. Vânzătorul poate amâna rambursarea pâna la data receptionarii produselor care au facut obiectul vânzarii.

În cazul în care la primirea produselor vânzătorul constată că acestea au suferit deteriorări, va informa în scris cumparătorul asupra refuzului de primire a produsului deteriorat si va retransmite produsul cumpărătorului, vânzătorul fiind exonerat de obligatia de returnare a sumelor achitate de cumpărător.

În conformitate cu prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2014, vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot deteriora rapid. Cumpărătorul va fi informat în cuprinsul fișei fiecărui produs dacă acesta este returnabil sau nu.

Plata se poate face atât prin ordin de plată în contul: [se introduc toate datele de identificare si de cont] cât si prin card bancar. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către cumpărător.


În cazul plăților online vânzătorul nu este/nu poate fi fșcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumparator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, etc.

Responsabilitatea pentru această acțiune o poarta numai cumpărătorul.

Livrarea se va face la adresa indicată de cumpărător în formularul de comandă prin intermediul unor firme specializate de curierat sau poștă. Costul livrarii este cel menționat în formularul de comandă și urmează a fi suportat integral de către comparator în afara teritoriului României, respectiv de către vânzător pe teritoriul României.


Livrarea se poate face si direct la sediul Vanzatorului din Baia Mare, județul Maramureș, România, bulevardul București nr.6, cât și de la artist direct din atelierul de lucru al acestuia prin intermediul vânzătorului. În acest caz nu se va percepe niciun cost suplimentar pentru livrare.
Livrarea se va face în termen de: ……….. zile lucratoare în Bucuresti; ……….. zile lucratoare în tara și un
minimum de………… zile lucratoare în afara tarii, cu respectarea programului de functionare al vânzătorului.


Livrarea produselor se va face întotdeauna dupa achitarea pretului de catre cumpărător, plata prețului urmând a se face cel mai târziu la data livrarii produsului.


Transferul dreptului de proprietate si al riscurilor de la vânzător la cumpărător se va face odata cu livrarea produselor.

Fiecare produs comercializat pe site, cu excepția operelor de artă, beneficiază de termenul de garanție menționat în certificatul de garanție al produsului.


Fiecare produs, cu excepția operelor de artă comercializat pe site beneficiază de o garanție de conformitate în conditiile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site), logo-ul, marca și orice alte elemente de grafică ale site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, aparțin administratorului site-ului și partenerilor săi.


Prin derogare de la prevederile de mai sus, materialele publicate pe site care au fost puse la dispoziția administratorului site-ului în baza unui contract legal încheiat, sau acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o alta sursă, nu aparțin administratorului site-ului.


În cazurile în care conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip este preluat de administratorului site-ului de la alți producatori/ emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemnenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.


Utilizatorii înțeleg și acceptă ca toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ si orientativ și că administratorul site-ului nu poate fi tras la raspundere în nici un caz și în nici un mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.


Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care adminstratorul site-ului și partenerii săi le detin asupra/ în legatura cu site-ul, conținutul acestuia, serviciul, orice modul sau componență a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înteleg și accepta că în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la raspundere față de autorii/ proprietarii drepturilor de autor.


Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totala sau parțiala, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricarei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, precum și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, administratorul site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori.

Datele personale pe care utilizatorii le furnizează administratorului site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a accesului pe site.
Utilizatorii înțeleg și acceptă ca datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către administratorului site-ului a serviciilor de comunicații electronice și a vânzării online a produselor prezentate pe site.

Fiecare utilizator, la opțiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a-și crea un cont valabil și pentru a beneficia de accesul oferit de catre administratorul site-ului și posibilitatea achiziționării de produse, dacă este cazul

În momentul creării contului fiecare utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de administratorul site-ului prin bifarea căsuței corespunzatoare pe pagina de creare a contului, dacă este cazul.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privește și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înteleg și acceptăă ca ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea contului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul de vânzare online oferit de administratorul Site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poștă la adresa: Baia Mare, județ Maramureș, bulevardul București nr.6, România, sau prin e-mail la adresa: uapbaiamare@yahoo.com.

Administratorul site-ului este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. –/–-

În cazul plaților online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Romcard SA.

În vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastră să intre in posesia altor terțe persoane și să fie folosite abuziv de către acestea: Banca Transilvania și Romcard SA garantează securitatea sistemelor informatice. Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Banca Transilvania sau pe serverele Romcard SA.

În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastră, sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul dumneavoastă a fost emis de catre o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar după autentificarea dumneavoastră în acest sistem – introducerea unui cod/parolă secretă stiută numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.uapbaiamare.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.uapbaiamare.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.uapbaiamare.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

Utilizatorii înțeleg și accepta că prin natură și conținutul site-ului, acesta poate furniza informații, legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile partenerilor, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de administratorul site-ului utile în legătură cu conținutul site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.
Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar utilizatorii înteleg și acceptă ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de catre administratorul site-ului.

Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către administratorul site-ului. În momentul în care utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

Administratorul site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea si încrederea în site și va incerca sa corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.
Administratorul site-ului nu poate fi făcut raspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei părti, secvența, modul al conținutului site-ului sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Utilizatorii înteleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau a oricăror erori în furnizarea serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnica din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a administratorului site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și accepta că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fară a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din accesarea Site-ului sau a Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

În cazurile de forță majoră administratorul site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de raspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al administratorului site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel si înterferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor și ale administratorului site-ului, prevăzute de prezentele “Termeni și Condiții Generale” și “Regulamentul de funcționare a site-ului”, precum și toate efectele juridice pe care le produc acestea vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.
Orice litigiu născut din sau în legatură cu prezentele “Termeni si Condțiii Generale” va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de catre instanța judecatorească română competentă de la sediul administratorului site-ului.

Administratorul site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din prezentele “Termeni si Condiții Generale”, fară nici o notificare prealabilă și fară a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori.
Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată pe deplin și necondiționat de către oricare dintre utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitați oferite de site sau de serviciu, ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

DREPTURILE pe care le aveți sunt următoarele:
– dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul de a vă opune prelucrării datelor mai sus subscrise, precum și a dreptului la portabilitatea datelor (detalierea drepturilor dvs. o regăsiți mai jos).

– dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

a) scopurile prelucrării;

b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrarii;

f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

(2) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fară întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seamă de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrarii în temeiul articolului 21 alineatul (2);
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se afla operatorul;
f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societații informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1).
(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seamă de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de catre acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Acești termeni și condiții, precum și respectarea de către dumneavoastră și de către noi a acestora sunt guvernate de legislația românească. Dacă înaintați vreo acțiune în instanță legată de utilizarea de catre dumneavoastră a site-ului nostru, a produselor și serviciilor noastre sau a acestor termeni, sunteți de acord să înaintați această acțiune numai în instanțele judecătorești de pe teritoriul României și numai după notificarea, în scris și în prealabil, către Asociația “Uniunea Artiștilor Plastici din România”, Filiala Baia Mare. În oricare astfel de acțiune sau orice acțiune pe care noi o putem iniția, partea care are câstig de cauza va avea dreptul de a recupera toate cheltuielile sale de judecată suportate în legatură cu acțiunea, inclusiv dar fără a se limita la costuri, atât impozabile cât și neimpozabile. O versiune tipărită a acestui acord și a oricărei notificari date în formă electronică va fi admisibila în procedura judiciară pe baza acestor Termeni sau legată de acești Termeni în aceeași masură și supusă acelorași condiții ca alte documente comerciale și consemnări generate inițial și păstrate în forma tiparită.

Dacă dețineți un cont pe www.uapbaiamare.ro sau folosiți respective rulați pe site-ul nostru, înseamnă că sunteți de acord cu “Termenii și Condițiile Generale” mai sus subscrise, așadar, vă asumați răspunderea pentru orice nerespectare a acestora.

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucării, dar persoana vizată i le solicită pentru constațarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

error: Conținutul este protejat!